Polityka prywatności

RODO – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest Punkt Przedszkolny „ABATEAM” ul. Myśliborska 85 w Warszawie.

2. Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego funkcję pełni Irmina Grabek. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mailowo: [email protected]

3. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do Przedszkola.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt. a i c) RODO.

5. Państwa dane oraz dane Państwa dziecka mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka będą przechowywane przez okres jego edukacji oraz po jej zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.. Podanie danych w formularzu jest obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dalej jako ustawa). Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia/rozwoju psychofizycznego dziecka/specjalnej diecie rodzic/opiekun prawny podaje na podstawie art.155 ustawy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO

Pliki cookies i inne technologie

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polityki Prywatności Google

Mapy Google – w celu wyświetlenia map, punktów na mapie oraz udzielenia wskazówek dojazdu; dane wykorzystywane są, przez wywołania API, w celu wykonania geokodowania (zmiana adresu fizycznego na współrzędne na mapie), odwrotnego geokodowania oraz generowania wskazówek dojazdu, zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Warunków Korzystania z Map Google.

FontAwesome – jest to biblioteka ikonek wykorzystanych na stronie aby poprawić czytelność strony, ikonki ściągane są poprzez internet i zapisywane na lokalnym dysku aby przyspieszyć wyświetlania strony.

Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.