Nasza kadra

Dzięki współpracy całego zespołu terapeutów (psychologów, pedagogów, logopedy, fizjoterapeuty) pracującego przy wsparciu dyrektora ds. merytorycznych, posiadającego licencję PLTB, zapewniamy Naszym Podopiecznym profesjonalną pomoc. Ilość godzin terapii indywidualnej i grupowej dostosowujemy do możliwości i potrzeb Każdego Dziecka.

Ewa Myzik-Lasek

Dyrektor ds. merytorycznych

Z wykształcenia psycholog, ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, kończąc specjalizacje: Psychologię Kliniczną Dziecka oraz Pomoc Psychologiczną Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Od zawsze planowała pracować z dziećmi, angażując się w różnorodne inicjatywy skierowane w ich stronę. Swoje doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem zdobywa od 2006 roku. Z zaangażowaniem rozwija swoje umiejętności w zakresie stosowanej analizy zachowania. Posiada licencję terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (nr licencji 202/T/2017). Regularnie bierze udział w różnorodnych szkoleniach dotyczących metod pracy z dziećmi z autyzmem, technik SAZ, jak również m.in. rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem czy treningów jedzenia.

W życiu prywatnym spełniona matka trójki wspaniałych synów. Wolne chwile najchętniej spędza z książką bądź w gronie rodziny i przyjaciół.

Aleksandra Buczak

Psycholog/Terapeuta

Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną i neuropsychologiczną na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Przedszkolu Integracyjnym, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej oraz w Przedszkolach Terapeutycznych. Posiada licencję terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Praca z dziećmi to dla niej wyzwanie, ale też codzienna radość i motywacja do ciągłego poszerzania wiedzy. W terapii najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście, systematyczność, konsekwencja oraz przede wszystkim pasja terapeuty. Rozwijając swoje umiejętności i kompetencje ukończyła różnorodne szkolenia, między innymi dotyczące rozwijania samodzielności u osób z zaburzeniami rozwojowymi, pracy z grupą, terapii z dziećmi przejawiającymi zachowania trudne, jak również przygotowania dzieci do integracji.

Po pracy relaksuje się grając w koszykówkę w II lidze warszawskiej. Lubi gotowanie, dobrą muzykę, książkę, taniec oraz mruczenie swojej kotki.

Anna Malinowska

Logopeda/Neurologopeda

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Filologia Polska specjalność logopedia. Tytuł neurologopedy uzyskała na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego. Stale rozwija swoją wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących m.in.: wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, programu językowego Makaton, metody zachowań werbalnych, jak również funkcji motorycznych narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji (autyzm). Ponadto pracuje z osobami dorosłymi z zaburzeniami o podłożu neurologicznym. Diagnozuje i prowadzi terapię w zakresie zaburzeń artykulacji. W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje komunikacja alternatywna oraz terapia karmienia. Z każdym podopiecznym stara się zbudować więź opartą na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu, dzięki której uda się wspólnie osiągnąć jak najlepsze efekty.
Zajęcia stara się prowadzić w sposób kreatywny dostosowując zadania do możliwości i zainteresowań pacjentów.

W życiu prywatnym mama dwóch wspaniałych dziewczynek. W wolnych chwilach lubi czytać książki, zwłaszcza biograficzne oraz chodzić do teatru.

Beata Roszkowska

Psycholog/Terapeuta 

Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz stopień nauczyciela kontraktowego.

Doświadczenie zawodowe uzyskała w pracy z osobami chorującymi psychicznie oraz z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi. Pracowała w szkole specjalnej, przedszkolu, ośrodkach dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ośrodkach wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Dbając o rozwój zawodowy uczestniczy w kursach zawodowych m.in TUS, zachowania niepożądane u dzieci, metoda zachowań werbalnych, szkoleni z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Prywatnie miłośniczka koni i motocykli. 

Katarzyna Szmidt

Fizjoterapeuta / Terapeuta SI

Tytuł magistra fizjoterapii uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończyła szkolenie dotyczące zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD- jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji.

Prywatnie mama wspaniałego synka. W wolnych chwilach lubi gotować i podróżować

Marta Marszałek

Psycholog/Terapeuta

Psychologię ze specjalnością psychologia społeczności na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie praktyki zawodowej ukończyła podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego oraz pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe nabywała w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz w przedszkolu i szkole terapeutycznej. Uczestniczyła w szkoleniach m.in. z zakresu rozwoju komunikacji werbalnej i alternatywnej, nabywania przez dzieci nowych umiejętności oraz rozwijania ich sprawności merytorycznej. W pracy ceni zasadę indywidualizacji procesu terapeutycznego, rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz współpracę z rodzicami dzieci. Kieruje się także wielospecjalistycznym podejściem do terapii i edukacji oraz dbałością o rozwój emocjonalny swoich podopiecznych.

Poza pracą jako terapeuta interesuje się rękodziełem dekoracyjnym oraz dietetyką i gotowaniem, szczególnie z sezonowych produktów. W wolnym czasie sięga po literaturę polską i materiały plastyczne do przygotowania świeczników i kartek okolicznościowych. 

Paulina Gajda

Psycholog/Terapeuta

Absolwentka pedagogiki o specjalności: opieka i terapia na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich z Pedagogiki Pracy na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi w różnym wieku. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i jest dla niej ogromną przyjemnością. Jest nastawiona na rozwój i chce dalej poszerzać swoją wiedzę z zakresu terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi. 

Prywatnie uwielbia piesze wędrówki po górach. W wolnych chwilach lubi grać w planszówki z przyjaciółmi.