Nasza kadra

Dzięki współpracy całego zespołu terapeutów (psychologów, pedagogów, logopedy, fizjoterapeuty) pracującego przy wsparciu dyrektora ds. merytorycznych, posiadającego licencję PLTB, zapewniamy Naszym Podopiecznym profesjonalną pomoc. Ilość godzin terapii indywidualnej i grupowej dostosowujemy do możliwości i potrzeb Każdego Dziecka.

Ewa Myzik-Lasek

Dyrektor ds. merytorycznych

Z wykształcenia psycholog, ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, kończąc specjalizacje: Psychologię Kliniczną Dziecka oraz Pomoc Psychologiczną Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Od zawsze planowała pracować z dziećmi, angażując się w różnorodne inicjatywy skierowane w ich stronę. Swoje doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem zdobywa od 2006 roku. Z zaangażowaniem rozwija swoje umiejętności w zakresie stosowanej analizy zachowania. Posiada licencję terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (nr licencji 202/T/2017). Regularnie bierze udział w różnorodnych szkoleniach dotyczących metod pracy z dziećmi z autyzmem, technik SAZ, jak również m.in. rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem czy treningów jedzenia.

W życiu prywatnym spełniona matka trójki wspaniałych synów. Wolne chwile najchętniej spędza z książką bądź w gronie rodziny i przyjaciół.

Aleksandra Buczak

Psycholog/Terapeuta

Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną i neuropsychologiczną na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Przedszkolu Integracyjnym, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej oraz w Przedszkolach Terapeutycznych. Posiada licencję terapeuty behawioralnego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Praca z dziećmi to dla niej wyzwanie, ale też codzienna radość i motywacja do ciągłego poszerzania wiedzy. W terapii najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście, systematyczność, konsekwencja oraz przede wszystkim pasja terapeuty. Rozwijając swoje umiejętności i kompetencje ukończyła różnorodne szkolenia, między innymi dotyczące rozwijania samodzielności u osób z zaburzeniami rozwojowymi, pracy z grupą, terapii z dziećmi przejawiającymi zachowania trudne, jak również przygotowania dzieci do integracji.

Po pracy relaksuje się grając w koszykówkę w II lidze warszawskiej. Lubi gotowanie, dobrą muzykę, książkę, taniec oraz mruczenie swojej kotki.

Anna Malinowska

Logopeda/Neurologopeda

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Filologia Polska specjalność logopedia. Tytuł neurologopedy uzyskała na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego. Stale rozwija swoją wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących m.in.: wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, programu językowego Makaton, metody zachowań werbalnych, jak również funkcji motorycznych narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji (autyzm). Ponadto pracuje z osobami dorosłymi z zaburzeniami o podłożu neurologicznym. Diagnozuje i prowadzi terapię w zakresie zaburzeń artykulacji. W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje komunikacja alternatywna oraz terapia karmienia. Z każdym podopiecznym stara się zbudować więź opartą na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu, dzięki której uda się wspólnie osiągnąć jak najlepsze efekty.
Zajęcia stara się prowadzić w sposób kreatywny dostosowując zadania do możliwości i zainteresowań pacjentów.

W życiu prywatnym mama dwóch wspaniałych dziewczynek. W wolnych chwilach lubi czytać książki, zwłaszcza biograficzne oraz chodzić do teatru.

Anna Mikłasz

Terapeuta indywidualny

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego uzyskując kwalifikację do pracy z dziećmi. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu terapeutycznym oraz integracyjnym. W trakcie studiów angażowała się w działalność wolontaryjną pracując zarówno z młodzieżą szkolną jak i dorosłymi osobami chorującymi psychicznie. Rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w kursach z zakresu terapii behawioralnej, metody zachowań werbalnych oraz narzędzia vb-mapp.

Praca z dziećmi sprawiają jej dużą przyjemność. Cieszy ją możliwość obserwacji na bieżąco postępów swoich podopiecznych.

W wolnym czasie chętnie czyta książki, zwłaszcza kryminalne. Uwielbia wyjazdy campingowe. Chętnie gotuje dania kuchni wegetariańskiej. 

Katarzyna Szmidt

Fizjoterapeuta/Terapeuta SI

Tytuł magistra fizjoterapii uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończyła szkolenie dotyczące zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD- jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji.

Prywatnie mama wspaniałego synka. W wolnych chwilach lubi gotować i podróżować

Marta Marszałek

Psycholog/Terapeuta

Psychologię ze specjalnością psychologia społeczności na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie praktyki zawodowej ukończyła podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego oraz pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe nabywała w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz w przedszkolu i szkole terapeutycznej. Uczestniczyła w szkoleniach m.in. z zakresu rozwoju komunikacji werbalnej i alternatywnej, nabywania przez dzieci nowych umiejętności oraz rozwijania ich sprawności merytorycznej. W pracy ceni zasadę indywidualizacji procesu terapeutycznego, rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz współpracę z rodzicami dzieci. Kieruje się także wielospecjalistycznym podejściem do terapii i edukacji oraz dbałością o rozwój emocjonalny swoich podopiecznych.

Poza pracą jako terapeuta interesuje się rękodziełem dekoracyjnym oraz dietetyką i gotowaniem, szczególnie z sezonowych produktów. W wolnym czasie sięga po literaturę polską i materiały plastyczne do przygotowania świeczników i kartek okolicznościowych. 

Paulina Gajda

Psycholog/Terapeuta

Absolwentka pedagogiki o specjalności: opieka i terapia na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich z Pedagogiki Pracy na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi w różnym wieku. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i jest dla niej ogromną przyjemnością. Jest nastawiona na rozwój i chce dalej poszerzać swoją wiedzę z zakresu terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi. 

Prywatnie uwielbia piesze wędrówki po górach. W wolnych chwilach lubi grać w planszówki z przyjaciółmi.