Oferta terapeutyczna

Oferta naszego punktu przedszkolnego skierowana jest do dzieci w wieku powyżej 2,5 roku posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego z uwagi na  zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Do placówki mogą uczęszczać podopieczni do 9 roku życia, jeśli orzeczono wobec nich odroczenie obowiązku szkolnego

W Naszym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci w wieku od 2,5 l. organizujemy zajęcia terapeutyczne i rozwijające umiejętności społeczne.

Przedszkolaki uczestniczą codziennie w zajęciach indywidualnych:

Zajęcia z psychologiem/pedagogiem specjalnym – terapeutą prowadzącym

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z fizjoterapeutą, terapeutą SI

Zajęcia w grupie obejmują:

 • dostosowane zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową MEN
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • naukę zabawy
 • zajęcia manualne
 • zabawy ruchowe
 • posiłek
 • spacer

Zajęcia dodatkowe:

W zależności od potrzeb naszych podopiecznych organizowane będą również zajęcia dodatkowe zawierające elementy:

 • dogoterapii
 • rytmiki/zabaw przy muzyce
 • bajkoterapii
 • korektywy
 • arteterapii
 • robotyki
 • stymulacji polisensorycznej
 • gier i zabaw społecznych

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) w Warszawie.

W trosce o spójność terapii oraz wsparcie dla rodzin naszych podopiecznych rodzice i opiekunowie mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach rozwijających ich umiejętności i poszerzających wiedzę na temat terapii prowadzonej u ich dzieci.

Dodatkowo przewidujemy możliwość uczestniczenia w  popołudniowych zajęciach grupowych oraz opiekuńczych.